top of page

„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”.
Operacja pn: "Utworzenie przedsiębiorstwa świadczącego usługi noclegowe oraz szkolenia winiarskie";
mająca na celu podjęcie działalności gospodarczej świadczącej usługi noclegowe i szkolenia winiarskie oraz utworzenie miejsca pracy do złożenia wniosku o płatność ostateczną.
Operacja współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania 19.2.
„Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność”, objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich  na lata 2014-2020

Projekt został zrealizowany za pośrednictwem
Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Dolina Raby"

flag_yellow_low-300x201.jpg
Leader.png
Logo-bez-tła.png
PROW-2014-2020-logo-kolor-300x196.jpg
bottom of page